A műszaki ellenőr az építtető (megbízó) képviselője, feladata elsősorban az építtető (megbízó) érdekeinek, igényeinek, akaratának a képviselete és érvényesítése, illetve ennek keretében mindaz, amire a megbízási szerződése kiterjed.

A műszaki ellenőr a garancia az építtető (megbízó) számára, hogy az építkezés (az építési beruházás, a projekt) műszakilag (szakmailag) és gazdaságilag (pénzügyileg) is jól megvalósuljon.

Eredményes koordinációval az építési műszaki ellenőr biztosítja az építkezés (az építési beruházás, a projekt) teljes időszakában a szervezett, átlátható, nyomon követhető munkavégzést

Az építési műszaki ellenőr fontosabb feladatai:

 • a jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott (pecsétes) építészeti műszaki tervdokumentáció, valamint a kiviteli (műszaki megvalósítási) terv alapján az építési kivitelezési tevékenység ellenőrzése;
 • a kitűzés helyességének, a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének az ellenőrzése;
 • a hatósági engedélyek, a hatósági előírások, a határidők és a minőségi előírások, valamint a különféle kapcsolódó szerződések megtartásának a folyamatos ellenőrzése;
 • az építési napló külön jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetve észrevételezése, a hibák, hiányosságok, eltérések építési naplóba történő feltüntetése;
 • a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése, az eltakarás előtt az aktuális állapotról dokumentáció készítése;
 • a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések megfelelőség igazolása meglétének ellenőrzése;
 • a műszaki (szakmai), illetve gazdasági (pénzügyi) szükségszerűségből indokolt esetleges tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető (megbízó) részére;
  az átadás – átvételi eljárásban való részvétel, közreműködés az esetleges hibalista és hiányjegyzék összeállításában;
 • a költségfelügyelet, a számlázás mértékének és jogosságának az ellenőrzése, felügyelete, a számlaigazolás;
 • az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban.
 • Mindezen szakmai feladatok korrekt ellátásához természetesen az is szükséges, hogy az építési műszaki ellenőr rendszeresen látogassa az építkezés helyszínét;
 • az építkezésen tartott helyszíni szemlék alkalmával folyamatosan ellenőrizze (egyebek mellett) a következőket:
 • a beszerzett termékek, és az elvégzett munkák minőségére vonatkozó előírások betartását;
 • az építkezésen dolgozó munkaerő adott feladat ellátásához szükséges képzettségének a meglétét;
 • a munkavédelmi, a munkabiztonsági, az építésügyi és egyéb kapcsolódó jogszabályok, szabványok, előírások és technológiai utasítások, általában a technológiai fegyelem betartását;
 • a műszaki dokumentálás meglétét, annak megfelelőségét, az építési anyagok, termékek, berendezések stb. átvételi bizonylatait, a csomagolást, az azonosíthatóságot.

Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapítása esetén köteles azt az építtető (a megbízó) vagy annak megbízottja (a kijelölt kapcsolattartója) tudomására hozni.

Súlyos vagy jelentős kárt okozó építőipari kivitelezési hiba esetén az építési kivitelezési tevékenység leállításával kapcsolatos szükséges intézkedéseket az építési műszaki ellenőr köteles megtenni.

Az építési műszaki ellenőr felkérésével, megbízásával az építtető (megbízó) a többi között pénzt takarít meg.

Mert az ily módon igénybe vett műszaki (szakmai) és gazdasági (pénzügyi) felügyelet mellett az építőipari kivitelezés minősége, illetve annak minőségi hiányai okán nem kell majd később különféle javítással, átalakítással foglalkozni.

Amely azon túl, hogy kényelmetlen és időt rabló dolog, még számottevően többe is kerül, mint az építési műszaki ellenőr rendszeres felügyelete mellett, műszaki és gazdasági szempontból is egyaránt, úgymond elsőre jól megvalósítani az épületet.