Felelős Műszaki Vezető

Minden építési (bejelentési) engedély köteles építőipari kivitelezési munka (új építés, felújítás, korszerűsítés, átalakítás, bővítés) csak az építésügyi szakmai névjegyzékben szereplő felelős műszaki vezető irányításával, szakmai felügyeletével végezhető.

Az építkezés megkezdésének az építésügyi hatósághoz / építésfelügyeleti hatósághoz történő bejelentésekor az építtetőnek egy formanyomtatvány kitöltésével / elektronikus úton be kell jelentenie – a többi adat között – az építkezés felelős műszaki vezetőjének (a vonatkozó jogszabályban előírt) adatait is.

A felelős műszaki vezető felelőssége kiterjed arra, hogy a kivitelezendő épület, épületrész az általa irányított szakmunka a jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kiviteli (megvalósítási) terveknek megfelelően folyjék, továbbá arra is, hogy az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírásokat betartsák és a munkálatokat szakszerűen, a szakma szabályait figyelembe véve, jogszerűen végezzék.

A felelős műszaki vezető fontosabb feladatai:

  • az építési hely átvétele, az építéshelyszín felelős őrzésének megszervezése és az őrzés folyamatos biztosítása;
  • az építési napló ( e- napló )megnyitása, vezetése, illetve az építési napló vezetésére kijelölt munkatárs által vezetett építési napló ellenőrzése, a szükséges naplóbejegyzések megtétele, az építkezés befejeztével az építési napló lezárása;
  • az építőipari kivitelezési munkák szakmai irányítása, felügyelete és ellenőrzése, a fővállalkozó – generál kivitelező, az alvállalkozó szakkivitelezők, valamint az épületgépész és épületvillamossági szakági kivitelező vállalkozók munkájának összehangolása, felügyelete és ellenőrzése;
  • az építőipari kivitelezési munkára vonatkozó szakmai és minőségi követelmények, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és más kötelező hatósági előírások betartása, illetve betartásuk ellenőrzése;
  • a teljes építőipari kivitelezési munkafolyamat megszervezése, az egész kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és munkabiztonsági, az egészségügyi előírások betartása;
  • a kitűzés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének az ellenőrzése;
  • a szükséges minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése;
  • az építőipari kivitelezési munkák befejeztével az építési területről való levonulás végrehajtásának a felügyelete és a munkaterület átadása az építtetőnek (megbízónak).
  • A használatbavételi dokumentáció összeállításakor a felelős műszaki vezető jogszabályban meghatározott nyilatkozatban igazolja, aláírásával szavatolja az épület megfelelőségét, hogy az építőipari kivitelezési munkákat az építési engedélynek és a terveknek megfelelően, szakszerűen végezték és az épület rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.